Save our valley’s heritage

Torfaen Museum Trust is a local charity that has been safeguarding and collecting Torfaen’s art, historical objects and cultural artefacts on behalf of the public, at its Torfaen Museum site since 1978.

By supporting Torfaen Museum Trust as a Member, you will save our local history for future generations. You can also buy Membership as a unique gift for a loved one, for your club, or on behalf of your business. So join us today and become an active part of your local history!

Diogelu treftadaeth ein Cwm

Mae Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen yn elusen leol sydd wedi bod yn diogelu a chasglu celf, gwrthrychau hanesyddol a diwylliannol Torfaen ar ran y cyhoedd, ar safle Amgueddfa Torfaen ers 1978.

Trwy fod yn aelod a chefnogi Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen, byddwch yn diogelu ein hanes lleol ar gyfer cenedlaethau i ddod. Fe allwch hefyd brynu Aelodaeth fel anrheg unigryw i anwylyd, neu i’ch clwb, neu ar ran eich busnes. Felly ymunwch â ni heddiw a chwarae rhan weithredol yn eich hanes lleol!