School / group visit to the museum’s 7 galleries including Pontypool & Usk Japanware, past times in our Valley, the Story of Torfaen (and Torfaen Treasure), World Music, Our Glorious Fire Brigade, The Great War, The Terrible War 1914-1918 and until the end of October, The Generation Games exhibition (where you can play your way through 40 years of gaming history).

Free worksheets for all exhibitions. Cost per group <30 children = £60

Ymweliad ysgol / grŵp â 7 o orielau’r amgueddfa, gan gynnwys llety Japan Pont-y-pŵl a Brynbuga, amseroedd yn y Cwm, Stori Torfaen (a Thrysor Torfaen), Cerddoriaeth Fyd-eang, Ein Brigâd Dân Gogoneddus, Y Rhyfel Mawr, Y Rhyfel Dychrynllyd 1914-1918 a hyd ddiwedd Hydref, arddangosfa Gêm wrth Gêm (lle gallwch chi fynd trwy 40 mlynedd o hanes hapchwarae).

Taflenni gwaith am ddim ar gyfer yr holl arddangosfeydd. Costau fesul grŵp <30 = £60