The Trust Administrative Office is only open Tuesdays, Wednesdays & Thursdays 10-1.  Please be patient and we will answer your enquiry as soon as possible.

Mae Swyddfa Weinyddol yr Ymddiriedolaeth ar agor ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau yn unig 10-1.  Byddwch yn amyneddgar a byddwn yn ateb eich ymholiad cyn gynted â phosibl.

Tel / Ffon: 01495 752036

Fax  / Ffacs: 01495 752043

Torfaen Museum, Park Buildings, Pontypool, Torfaen NP4 6JH

email / ebost: TorfaenMuseum@outlook.com

SORRY CLOSED UNTIL 30 MARCH 2021 due to COVID-19

NORMALLY

Open / Ar agor:
Tuesday – Thursdays / Dydd Mawrth – Dydd Iau 10 – 4

Saturday / Dydd Sadwrn – Sunday / Dydd Sul 1 – 4 

+ Bank Holidays / + Gwyliau Banc  1 – 4

last admissions / mynediad olaf 3.30 pm

closed on Mondays & Fridays 

Ar gau Llun a Gwener 

Entrance fees 2021 / Tal mynediad 2021:

Adult / Oedolion: £5

Concession / Consesiynau: £4

Child / Plentyn: FREE / AM DDIM

The Museum has free car parking at the rear of the building, disabled parking at the front. There is a fine Gift Shop and Tearoom. Situated next to Pontypool Park (with Shell Grotto and Folly Tower) and close to Pontypool Town Centre, there is plenty to do.

Mae gan yr Amgueddfa parcio am ddim yng nghefn yr adeilad, parcio i’r anabl yn y tu blaen. Mae Siop Anrhegion cain ac Ystafell De. Wedi’i lleoli drws nesaf i Barc Pont-y-pŵl (gyda Groto Cregyn a Tŵr Folly) ac yn agos Ganol Tref Pont-y-pŵl, mae digon i’w wneud.

Datganiad mynediad
Mae pob un o’r cyhoedd cyfleusterau, gwasanaethau, ystafelloedd ac orielau yn Amgueddfa Pont-y-pŵl gwbl hygyrch i bob defnyddiwr – mae’r Ymddiriedolaeth yn darparu rampiau, rheiliau, seddi, ac yn cydymffurfio’n llawn â’r safonau ar gyfer y DDA. Ceir arwyddion dwyieithog a rhywfaint o ddehongliad yn Saesneg a Braille Cymraeg.

Access Statement
All the public facilities, services, rooms and galleries in Pontypool Museum are totally accessible for all users – the Trust provides ramps, rails, seats, and fully complies with the standards for the DDA.  There is bilingual signage and some interpretation in both English & Welsh Braille.

logos
This Website is kindly hosted for free by: http://www.contributions.org.uk/
Charity Number: 507419